Ti7 鈦晶震膜 開放式無損音樂耳機
Ti7 鈦晶震膜 開放式無損音樂耳機
Ti7 鈦晶震膜 開放式無損音樂耳機
Ti7 鈦晶震膜 開放式無損音樂耳機
Ti7 鈦晶震膜 開放式無損音樂耳機
Ti7 鈦晶震膜 開放式無損音樂耳機
Ti7 鈦晶震膜 開放式無損音樂耳機
Ti7 鈦晶震膜 開放式無損音樂耳機
Ti7 鈦晶震膜 開放式無損音樂耳機
Ti7 鈦晶震膜 開放式無損音樂耳機

Ti7 鈦晶震膜 開放式無損音樂耳機

Regular price $1,690.00 Sale price $690.00
Unit price  per 
Shipping calculated at checkout.

驅動單元:14.2mm定制鈦晶振膜動圈單元

頻響範圍:20Hz-25000HZ

靈敏度:118dB

阻抗:32歐姆

線纜長度:銀鉑綫材 1.1M(可換線設計)

耳機插頭:3.5mm立體聲鍍金彎插頭(兼容所有 3.5設備)