UVC 紫外線殺菌消毒燈 紫外線驗鈔燈 消毒機 殺菌燈 消毒槍 除螨 便攜式
UVC 紫外線殺菌消毒燈 紫外線驗鈔燈 消毒機 殺菌燈 消毒槍 除螨 便攜式
UVC 紫外線殺菌消毒燈 紫外線驗鈔燈 消毒機 殺菌燈 消毒槍 除螨 便攜式
UVC 紫外線殺菌消毒燈 紫外線驗鈔燈 消毒機 殺菌燈 消毒槍 除螨 便攜式
UVC 紫外線殺菌消毒燈 紫外線驗鈔燈 消毒機 殺菌燈 消毒槍 除螨 便攜式
UVC 紫外線殺菌消毒燈 紫外線驗鈔燈 消毒機 殺菌燈 消毒槍 除螨 便攜式
UVC 紫外線殺菌消毒燈 紫外線驗鈔燈 消毒機 殺菌燈 消毒槍 除螨 便攜式
UVC 紫外線殺菌消毒燈 紫外線驗鈔燈 消毒機 殺菌燈 消毒槍 除螨 便攜式
UVC 紫外線殺菌消毒燈 紫外線驗鈔燈 消毒機 殺菌燈 消毒槍 除螨 便攜式
UVC 紫外線殺菌消毒燈 紫外線驗鈔燈 消毒機 殺菌燈 消毒槍 除螨 便攜式
UVC 紫外線殺菌消毒燈 紫外線驗鈔燈 消毒機 殺菌燈 消毒槍 除螨 便攜式
UVC 紫外線殺菌消毒燈 紫外線驗鈔燈 消毒機 殺菌燈 消毒槍 除螨 便攜式
UVC 紫外線殺菌消毒燈 紫外線驗鈔燈 消毒機 殺菌燈 消毒槍 除螨 便攜式
UVC 紫外線殺菌消毒燈 紫外線驗鈔燈 消毒機 殺菌燈 消毒槍 除螨 便攜式

UVC 紫外線殺菌消毒燈 紫外線驗鈔燈 消毒機 殺菌燈 消毒槍 除螨 便攜式

Regular price $499.00 Sale price $399.00
Unit price  per 
Shipping calculated at checkout.

深紫外Deep Ultraviolet 真正殺毒短波270nm

冠狀病毒

流感病毒

嗜菌孢病毒

乙肝病毒

炭疽桿菌

痢疾桿菌

結核桿菌

破傷風桿菌

毛黴菌屬